Hjulångaren Eric Nordevall Il


Välkommen ombord på hjulångaren Eric Nordevall II 

Hjulångaren Eric Nordevall var ett av Sveriges allra första maskindrivna fartyg som byggdes år 1836 för att trafikera den då nybyggda Göta Kanal. Tyvärr sjönk fartyget i Vättern redan 1856, men 1995 uppkom idén att bygga en fullskalekopia på varvet i Forsvik, som 15 år senare resulterade i Eric Nordevall II! 

Hjulångaren sjösattes 2009 och gjorde sin jungfruresa 2011 till Stockholm där den döptes av Kronprinsessan Victoria. 

   . 

Kronprinsessan Victoria döper Hjulångaren i Stockholm 2011