Välkommen till den historiskt unika Hjulångaren

Eric Nordevall II

Kontakta oss gärna!

Det är Föreningen Forsviks Varv som byggt fartyget och som också ansvarar för driften av Hjulångaren.

Du kan nå oss här:  info@paddlesteamer.se eller på 0505-41250.

Hemmahamn: Forsvik med postadress Bruksvägen 2, 54673 Forsvik